2. MILLOR FINANÇAMENT

L’autogovern que necessitem requereix d’un millor finançament, tant pel que fa a la qualitat com a la quantitat. Ens cal restablir l’equitat en l’esforç de reducció del dèficit públic que s’ha desequilibrat en favor de l’Administració General de l’Estat i en detriment dels governs autonòmics i locals. Volem un finançament que,  essent solidari, no sigui injust respecte dels que més hi contribueixen i per això volem que es respecti l’anomenada ordinalitat, és a dir, que la contribució interterritorial no col·loqui en pitjor condició relativa qui contribueix amb respecte de qui se’n beneficia. Volem resoldre les disfuncions observades en el finançament de la sanitat i de la dependència, així com constituir el Consorci Tributari recollit en l’Estatut d’Autonomia. Els acords de Granada contenen els nostres compromisos al respecte.

Convé també revisar els compromisos inversors de l’Estat a Catalunya. Els darrers anys la manca de recursos ha alentit o paralitzat algunes de les inversions programades per a Catalunya que s’havien impulsat amb la intenció de donar resposta a algunes necessitats històriques i pal·liar el dèficit existent en matèria de transport viari i ferroviari. En concret, volem:

  • Recuperar el nivell d’inversió de l’Estat a Catalunya, mitjançant la pròrroga de la Disposició Addicional 3a de l’Estatut per tal de garantir que els Pressupostos Generals de l’Estat destinin el percentatge d’inversió que correspon a la participació de Catalunya al PIB.
  • Finalitzar la construcció del Corredor Mediterrani, des d’Algesires fins a la frontera francesa, connectant els ports de Tarragona i Barcelona.
  • Facilitar les connexions dels ports de Catalunya i altres grans centres productius amb el ferrocarril d’ample UIC, utilitzant mecanismes de col·laboració publicoprivada per agilitzar el desenvolupament d’aquestes infraestructures estratègiques i fonamentals per a la recuperació econòmica.
  • Millorar la xarxa de rodalies del ferrocarril, mitjançant un impuls a la modernització de les estacions, les vies, les catenàries i la senyalització.
  • Crear un consorci integrat per l’Estat, la Generalitat i els ajuntaments implicats amb l’objectiu de prioritzar, executar i fer el seguiment de les inversions previstes en el Pla de Rodalies de Barcelona 2008-2015.
  • Finalitzar els projectes de soterrament de les vies convencionals de Ferrocarril a l’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Sant Feliu de Llobregat i Montmeló.