3. ESPANYA FEDERAL

Hi ha un problema d’encaix entre Catalunya i la resta d’Espanya. Un problema complex, d’arrels profundes i una causa ben concreta i relativament recent: la Sentència del Tribunal Constitucional que va alterar l’Estatut aprovat en referèndum pels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya.

L’absència de diàleg entre els governs de Catalunya i Espanya en els darrers cinc anys no ha fet sinó agreujar el problema.

Està clar que aquest problema no tindrà una solució unilateral ni il·legal. La majoria dels catalans i catalanes volen trobar una solució a través del diàleg, la negociació i el pacte, que hauria de culminar en una reforma constitucional federal.

Un pacte que hauria de servir per enfortir l’autogovern de Catalunya, millorar el seu finançament i reconèixer el caràcter plurinacional d’Espanya que ha d’esdevenir un Estat plenament federal.

Aquest pacte hauria de ser ratificat a les urnes per la ciutadania de Catalunya i el conjunt dels ciutadans i ciutadanes espanyols.

Espanya necessita una reforma profunda de la nostra Constitució. Els i les socialistes portem anys apuntant la necessitat de renovar el pacte polític, social i territorial que ens vam donar el 1978. A més de la necessària modernització i actualització del text, la transformació d’Espanya en un Estat plenament federal ha de servir també per aprofundir en la seva essència democràtica i per garantir el seu caràcter social, responent als anhels de canvi d’una majoria de catalans, així com d’una majoria d’espanyols.

Aquesta reforma constitucional ha de preveure, en allò referit a l’organització territorial de l’Estat, almenys quatre grans qüestions: el reconeixement de les aspiracions nacionals de Catalunya; unes noves regles per al repartiment competencial que millorin l’autogovern de la Generalitat des del respecte i la lleialtat institucional; un acord sobre el finançament autonòmic que doti de recursos necessaris per al sosteniment de les grans polítiques públiques; i l’establiment d’un Senat federal com a mecanisme de representació territorial de les comunitats autònomes, facilitant així la seva participació en la presa de decisions en l’àmbit estatal.

Els socialistes catalans i espanyols hem recollit la nostra proposta en els acords de Granada i la Declaració de Barcelona.